Часови пояс: Цена в лева за 30" клип
06.00 – 10.00 161 лв.
10.00 – 17.00  149 лв.
17.00 – 20.00 161 лв.
20.00 – 00.00 59 лв.
00.00 – 06.00 19 лв.
Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи
Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) + 20%
Излъчване на рекламен клип над 30" (възможнa продължителност до 50") + 50%
Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) + 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок         + 30%
Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок + 15%
Тандемен спот/два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани    + 15%  
Споменаване на допълнителна търговска марка + 20%
Излъчване на рекламен клип до 20" - 20%
Излъчване на рекламен клип до 10" - 50%
Платен репортаж / рубрика с продължителност до 1 мин.* 300 лв.
Нетен обем: Обемна отстъпка:
От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
От 10 001 лв. до 15 000 лв. 13%
От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%

От 100 001 лв. до 200 000 лв.

От 200 001 лв. до 300 000 лв.

От 300 001 лв.до 400 000

Над 400 001 лв.

26%

28%

29%

30%

Цени за изработка на клип в лева:
За клип със сценарий на текст, запис с един глас и обработка 180 лв.
За клип със сценарий на текст, запис с два глас и обработка 210 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис с един глас и обработка 150 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис с два гласа и обработка
180 лв.

Комбинация от радио програми в bTV Radio Group

Отстъпка за комбинация

2 радио програми

 2 %

3 радио програми 

 3 %

4 и повече радио програми 

 4 %

* За платен репортаж/рубрика отстъпки не се прилагат.

Тарифата е валидна от 15.04.2019 г.

Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).

Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.

Рекламни агенции ползват 5 % агенционна отстъпка.

Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС

ТАРИФА и УСЛОВИЯ за излъчване в радиопрограма N-JOY на платени форми за отразяване на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

За реклама в радио N-JOY може да се свържете с нас на имейл sales@btvradiogroup.bg

 ТАРИФА ЗА WEB РЕКЛАМА В РАДИО N-JOY

Рекламен формат Описание Макет Импресии* Уникални* CPM*
Homepage 300x600 Всички страници zone8 4000 1400 20лв.
Footer 298x262 Всички страници zone9 4000 1400 20лв.
Leader board
728x90 px
до 50 Kb
Всички страници zone5 4000 1400 15 лв.
Таргетирани страници zone5 Избери 18 лв.
Rectangle
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 4000 1400 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
Online Player
300x125 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 1000 200 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
TVC
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone6 4000 1400 20 лв.
Таргетирани страници zone6 Избери 23 лв.
Floating Banner
728x90 px
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone7 4000 1400 20 лв.
Таргетирани страници zone7 Избери 23 лв.
Expandable
728x90 px
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone7 4000 1400 20 лв.
Таргетирани страници zone7 Избери 23 лв.
Wallpaper
до 300 Kb
Всички страници zone3 4000 1400 28 лв.
Таргетирани страници zone3 Избери 31 лв.
Footer board
728x90 px
до 50 Kb
Всички страници zone2 4000 1400 15 лв.
Таргетирани страници zone2 Избери 18 лв.
Transition page Всички страници zone4 4000 1400 30лв.
Branding Всички страници zone4 4000 1400 20лв.
Брутен обем: Обемна отстъпка:
От 0 BGN до 5 000 BGN 20%
От 5 001 BGN до 10 000 BGN 25%
От 10 001 BGN до 15 000 BGN 35%

Рекламни агенции ползват 10% отстъпка.
В цените не е включен ДДС
* Посочените импресии са валидни за работни дни.

За реклама в радио N-JOY:

sales@btvradiogroup.bg

Изпрати запитване