назад

Рециклирането - от древността до наши дни

Публикувано на в категория: Еко
 

Рубриката "Рециклиращо училище. Учители за чиста природа" по радио N-JOY продължава. 

Тя се излъчва във вторник и четвъртък, малко след 16:00 ч., в шоуто "Приятно разсеяни с Деси". 

Рубриката ще ни запознае с уеб базираната платформа „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“.

По-долу на страницата може да прочетете интересни факти за рециклирането от древни времена до наши дни.

3000 г. пр. н. е. Най-ранно известно ни градско сметище

Открито е в Кносос, о-в Крит, и представлява ями, в които се редуват пласт отпадъци и пласт пръст.

500 г. пр. н. е. Първи закон за управление на отпадъците

Камарите от разлагащи се боклуци по улиците на Атина принуждават Народното събрание да приеме закон, който задължава гражданите да изхвърлят боклука си извън градските стени на разстояние не по-малко от една миля от тях.

1031 г. Начало на рециклирането на хартия

Поради недостиг на традиционния материал, от които се е правила хартията в тогавашна Япония – дървесина от различни растения, на някои места започват да използват и вече ненужна хартия.

1551 г. Начало на употребата на опаковки

Немският производител на хартия Андреас Бернхарт започва да предлага продукцията си, опакована в хартия с неговото име и адрес.

1865 г. Основана е Армията на спасението

Създадена е с цел събиране, сортиране и рециклиране на ненужни предмети. За извличането на материалите, които могат да се използват, са наети бедни хора, без квалификация.

1869 г. Въведен е терминът „екология“

Немският учен Ернст Хекел въвежда термина „екология” (от гръцките думи „ойкос” – дом, местопребиваване, и „логос” – наука, слово, дума), който означава наука за отношенията „човек – природа“.

1875 г. Въвеждат се кофите за боклук

Със Закон за общественото здраве в Англия се въвежда сметосъбирането с кофи за боклук.

1900 г. Прасета срещу градските отпадъци

В много европейски и американски градове свинарниците са популярно средство за справяне с отпадъците от домакинствата. 75 прасета изяждат на ден около един тон сурови или сготвени органични отпадъци.

1934 г. Забрана в САЩ за изхвърляне на боклук в океана

Върховният съд на САЩ забранява изхвърлянето на общински боклук в океана, което дотогава е широко разпространена практика.

1939-1945 г. Бум на рециклирането

Рециклирането на всички възможни материали става изключително разпространено във всички държави-участнички във Втората световна война.

1973 г. Поява на PET бутилка

В Америка е патентована бутилката от Полиетилен терефталат (PET), която бързо се разпространява по света и измества по масова употреба стъклените бутилки, като се превръща в един от най-разпространените замърсители на градската и околната среда. Самият материал е създаден в Англия през 1941 г.

1991 г. Въвежда се „разширена отговорност на производителя“

В Германия, а впоследствие и в много страни, вкл. България, е приет закон, който задължава компаниите, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, да отговарят за разделното им събиране и третиране. Въвеждат се и цветни контейнери – зелен, син, кафяв и сив – за разделно събиране на различни видове отпадъци от домакинствата.

2002 г. Швеция забранява сметищата

В Швеция е приет закон, забраняващ сметищата. Отпадъците се рециклират, компостират или се превръщат в енергия чрез изгаряне.

2004 г. Учредена е първата организация в България за оползотворяване на отпадъци от опаковки

През февруари 2004 г. е учредена първата организация в България за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите – ЕКОПАК България.

2016 г. Нулеви отпадъци

Все повече градове и държави приемат стратегии за „нулеви отпадъци“. Нулеви отпадъци означава проектиране и управление на продукти и процеси по начин, който намалява обема и токсичността на отпадните материали, който съхранява и възстановява всички суровини, вместо да ги гори или заравя в сметища.

2018 г. Кръгова икономика

Европейската комисия приема т.н. „Пакет за кръгова икономика“ – екологични законопроекти, които включват мерки за повишаване на ефективността на използването на природни ресурси и стимулиране и на бизнеса и на потребителите да се насочват към лесни за многократна употреба и рециклиране продукти.

Още новини