Зелена идея в училище - ОУ „Неофит Рилски” - Дупница
Зелена идея в училище - ОУ „Неофит Рилски” - Дупница