Зелена идея 2012
Зелена идея 2012 - кампания на bTV Radio Group и МОСВ, финансирана по оперативна програма Околна среда. Разгледайте всички участвали снимки на www.zelenaidea.bg