Отново на училище 2018
15 септември, Южен парк, София