Моят град е моята крепост
Рубриката по радио N-JOY се финансира от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България