назад

Условия за участие в игрите на радио N-JOY

Продължителност - -
Условия за участие в игрите на радио N-JOY

Вижте какво Ви е нужно за участие в игрите...

Тук може да се запознаете с условията за участие в игрите на радио N-JOY.

Те са актуални за всички игри, провеждани в ефира на радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра.

Във всички игри на радио N-JOY можете да участвате с не повече от една регистрация дневно.

Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява с Политиките за поверителностПри игри, провеждани във Facebook страницата на радио N-JOY, печелившите получават лично съобщение - за това е необходимо да проверяват съобщенията си, включително папка Други.

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер/имейл адрес, който служи като идентификация за конкретен участник. Второто име, регистрирано със същия номер/имейл, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия. Участник посочил различно име от това по личната му карта автоматично губи правото си да получи награда. Всички участници, нарушили правилото да вземат участие по веднъж, ще бъдат дисквалифицирани, а на тяхно място ще бъдат изтеглени нови печеливши.

В игри, свързани с законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, нямащи определената възраст. При игри със снимки, участващите лица носят лично отговорност за публикуваните от тях кадри. 

Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят и изпращат за срок от тридесет работни дни от датата на изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили такава награда. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ Организаторът ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, настоящ адрес, имейл и телефон.

С участието си в игрите на радио N-JOY участниците се съгласяват да предоставят своя снимка с получената награда при поискване от страна на Организатора. Печелившите в радиоигрите се съобщават само в ефира на радио N-JOY и получават лично обаждане по телефона. С участието си в игрите на радио N-JOY участниците се съгласяват имената им да бъдат публично публикувани на сайта www.njoy.bg, когато това се налага

Печелившите от София получават наградите си само на място в офиса на радио N-JOY на бул. "Янко Сакъзов" 3. Тъй като радио N-JOY няма офиси в други населени места, печелившите извън София получават подаръците си чрез куриер. Наградите за слушателите извън София се изпращат обикновено в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившият не е получил подаръка си или обаждане от радио N-JOY, е длъжен сам да провери причината за забавянето на имейл njoy@njoy.bg. Радио N-JOY изпраща всички награди до 30 дни от изтеглянето им.

* По време на действащата извънредна епидемична обстановка са възможни забавяния в сроковете.

Във всяка от игрите на радио N-JOY един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участикът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда. 

В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност. 

Имената на наградените се съобщават в ефир, а справки за награди поименно могат да се правят всеки делничен ден от 10.00 до 17.00 ч. на тел. 02/ 803 90 90 или на имейл njoy@njoy.bg.

Радио N-JOY си запазва правото да променя и допълва условията за провеждане на всички игри.