назад

Условия за участие в игрите на радио N-JOY

Продължителност - -

Тук може да се запознаете с условията за участие в игрите на радио N-JOY.

Те са актуални за всички игри, провеждани в ефира на радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра.

Във всички игри на радио N-JOY можете да участвате с не повече от една регистрация (имейл) дневно.

Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите и в отчитането на гласове в анкети и класации. При игри, провеждани във Facebook страницата на радио N-JOY, печелившите получават лично съобщение - за това е необходимо да проверяват съобщенията си, включително папка Други.

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер/ имейл адрес, който служи като идентификация за конкретен участник. Второто име, регистрирано със същия номер/ имейл, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.  

В игри, свързани с законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, нямащи определената възраст. При игри със снимки, участващите лица носят лично отговорност за публикуваните от тях кадри. 

Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят и изпращат за срок от тридесет работни дни от датата на изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.

Печелившите са длъжни да предоставят на спонсора и организатора на играта следната информация: три имена, ЕГН, адрес, имейл и телефон, във връзка със Закона за данъците върху доходите на физически лица, чл. 62 ,т.нар. „Печалба с незначителна стойност“.

Печелившите от София получават наградите си само на място в офиса на радио N-JOY на бул. "Янко Сакъзов" 3. Тъй като радио N-JOY няма офиси в други населени места, печелившите извън София получават подаръците си чрез куриер. Наградите за слушателите извън София се изпращат обикновено в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившият не е получил подаръка си или обаждане от радио N-JOY, е длъжен сам да провери причината за забавянето на тел. 02/ 803 90 90. Радио N-JOY изпраща всички награди до 30 дни от изтеглянето им.

Във всяка от игрите на радио N-JOY един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участикът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда. 

В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност. 

Имената на наградените се съобщават в ефир, а справки за награди могат да се правят всеки делничен ден от 10.00 до 17.00 ч. на тел. 02/ 803 90 90.

Радио N-JOY си запазва правото да променя и допълва условията за провеждане на всички игри.